Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Μολάοι 5/10/2012
Α.Π. 8503

Δελτίο τύπου

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Γ.Ν. -Κ.Υ. Μολάων το οποίο αποτελείται από τους Πριφτάκη Αικατερίνα (Αν. Διοικητή), Δαβανέλο Χριστόφορο (Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας), Δρίβα Παναγιώτα (Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) και Μανωλάκου Φωτείνη (Διοικητική Διευθύντρια) σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Με δεδομένη την διαμορφωθείσα οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, για το έτος 2012 ο ετήσιος προϋπολογισμός του Γ.Ν. Μολάων είναι μειωμένος κατά περίπου 35% από αυτόν του έτους 2011. Διαχειριστήκαμε με ιδιαίτερη φειδώ τα καθορισμένα από το Υπουργείο όρια πιστώσεων, πετυχαίνοντας την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας για το πρώτο εννιάμηνο του 2012. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πιστώσεις που μας είχαν εγκρίνει εξαντλήθηκαν πριν το τέλος του έτους, εξαιτίας, αφενός της μείωσης του προϋπολογισμού και αφετέρου της αύξησης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από το νοσοκομείο (αύξηση χειρουργείων, αύξηση αιμοκαθάρσεων, χορήγηση υψηλού κόστους φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς από το φαρμακείο του Νοσοκομείου κτλ.).
Από τον Αύγουστο, ήδη, ξεκίνησαν από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου οι απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του, αιτιολογώντας και τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα της επαύξησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο και τη θετική εισήγηση από την 6ηΥγειονομική Περιφέρεια (14-9-2012) η τροποποίηση του προϋπολογισμού διαβιβάστηκε στις 17-9-2012 στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου για τελική έγκριση.
Μεταξύ της Διοίκησης του Νοσοκομείου και στελεχών του Υπουργείου ξεκίνησε μια σειρά διαβουλεύσεων για την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού με ταυτόχρονη διαρκή ενημέρωση, μέσω επιστολών, τόσο του Υπουργείου όσο και του Ενιαίου Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σπάρτης Μολάων, σχετικά με τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει λόγω των ασφυκτικών οικονομικών ορίων. Δυστυχώς, λόγω της δυσμενούς συγκυρίας το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, σχεδόν, το σύνολο των Νοσοκομείων της χώρας.
Για το σκοπό αυτό την Παρασκευή 5/10/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας όπου σε κλίμα αγαστής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για την ικανοποίηση του αιτήματος μας.
Κατόπιν των ενεργειών αυτών, πιστεύουμε στη θετική έκβαση του θέματος. Σε αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών, η Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου μας, συμμεριζόμενοι την αγωνία όλων, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, τις άοκνες προσπάθειές μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών εξαντλώντας κάθε δυνατότητα προς το σκοπό αυτό.

Το Συμβούλιο Διοίκησης
Του Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων

το νοσοκομείο μας