Τρίτη 23 Απριλίου 2013


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ
& Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Μολάοι 19/4/2013
Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Μολάων το ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ και το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2013 διοργανώνουν εθελοντική δράση για το βάψιμο χώρων του νοσοκομείου.
Η συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού ατόμων θα βοηθήσει να ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός των δυο παραπάνω ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση θα οριστούν με νέα ανακοίνωση επιπλέον ημέρες για αυτό το σκοπό.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι (ιατροί και λοιπό προσωπικό) και οι πολίτες που μπορούν να συνδράμουν σε αυτή τη δράση να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 13 ΜΑΪΟΥ ώστε να οργανωθούν και να συντονιστούν οι ομάδες.
Ιδιαίτερα πολύτιμη θα είναι η συμμετοχή επαγγελματιών ελαιοχρωματιστών που θα μας βοηθήσουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο συντονισμό και στην εργασία των ομάδων.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Αποστολάκος Παναγιώτης: 69 80 32 23 44
Μανωλάκου Φωτεινή: 69 70 37 10 68
Δαουτάκου Ράλλια: 69 71 880 630
Κοντραφούρης Δημήτρης (Νεάπολη): 69 87 599 599

το νοσοκομείο μας